نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی شهرستان لارستان به شبکه متصل شد

29 تیر 1398

نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی شهرستان لارستان به شبکه متصل شد

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی منطقه کورده شهرستان لارستان استان فارس به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.