نخستین نیروگاه خورشیدی مگاواتی زنجان به شبکه سراسری متصل شد

15 تیر 1398

نخستین نیروگاه خورشیدی مگاواتی زنجان به شبکه سراسری متصل شد

در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، اولین نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی استان زنجان در شهرستان ابهر به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.