انرژی‌های نو مانع انتشار ۲ میلیون تن گاز گلخانه‌ای در کشور شده است

5 تیر 1398

انرژی‌های نو مانع انتشار ۲ میلیون تن گاز گلخانه‌ای در کشور شده است

تاکنون سه میلیارد و ۲۵۵ میلیون کیلووات ساعت از منابع تجدیدپذیر، انرژی تولید شده که این میزان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر توانسته از انتشار حدود دو میلیون و ۲۴۶ هزار تن گاز گلخانه‌ای بکاهد.