بهره‌برداری از ۵۴۲ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در سال ۹۸

5 تیر 1398

بهره‌برداری از ۵۴۲ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در سال ۹۸

با بهره‌برداری از ۵۴۲ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در بهار سال جاری، ظرفیت اسمی تولید برق ایران به ۸۰ هزار و ۸۵۳ مگاوات رسید.