کاهش هزینه ها و آلودگی هوا از دلایل عمده گرایش به انرژی های تجدیدپذیر

30 اردی بهشت 1398

کاهش هزینه ها و آلودگی هوا از دلایل عمده گرایش به انرژی های تجدیدپذیر

مهدخت ذاکری درباره دلایل گرایش به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: استفاده از این انرژی ها در کنار کاهش آلودگی هوا، در میان مدت باعث کاهش چشمگیر هزینه ها می شود.