نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه

30 اردی بهشت 1398

نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه

مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه رویدادی استثنایی است که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با همکاری شورای اقتصادی اجتماعی آسیا اقیانوسیه سازمان ملل متحد (اسکاپ-ESCAP) و به میزبانی ایران، ۲۰ تا ۲۲ خردادماه برگزار می‌شود.