طرح اصلاح ساختاری اقتصاد صنعت برق تدوین شد

29 اردی بهشت 1398

طرح اصلاح ساختاری اقتصاد صنعت برق تدوین شد

نایب رئیس سندیکای صنعت برق اخیرا اظهار کرد: اصلاح ساختاری اقتصاد برق مدت ها است به دلیل کمبود منابع مالی که در این صنعت رخ داده مورد توجه فعالان این صنعت و کارشناسانی که با این صنعت در ارتباط هستند قرار گرفته است.