پیشتازی غول نفت و گاز توتال در تجدیدپذیرها تسریع شد

25 اردی بهشت 1398

پیشتازی غول نفت و گاز توتال در تجدیدپذیرها تسریع شد

سرمایه گذاری شرکت «توتال ارن» (Total Eren) در انرژی های تجدیدپذیر از آنچه که انتظار می رفت سریعتر رشد یافته است. به گزارش خبرنگار توسعه پایدار «انرژی امروز» شرکت توتال ارن می تواند از اهداف خود برای تولید بیش از ۳.۶ گیگاوات ظرفیت تولید برق از انرژی های تجدیدیپذیری چون خورشید، باد و برق آبی تا سال ۲۰۲۲ عبور کند. این شرکت در حال حاضر ۲.۲ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید می کند.