عملیات اجرایی ۶ پروژه صنعت برق در استان بوشهر آغاز شد

27 اسفند 1397

عملیات اجرایی ۶ پروژه صنعت برق در استان بوشهر آغاز شد

همزمان با سفر سفر رئیس جمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت به بوشهر، عملیات اجرایی ۶ پروژه صنعت برق این استان با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان آغاز شد.