پایان ساخت خورشید مصنوعی چین در سال جاری

25 اسفند 1397

پایان ساخت خورشید مصنوعی چین در سال جاری

در ماه نوامبر محققان چینی «راکتور پیشرفته‌ی فوق رسانای توکامک ( EAST )» که یک خورشید مصنوعی است را معرفی کردند. این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که با تقلید فرایند همجوشی هسته‌ای خورشید واقعی، انرژی تولید کند.