فشار چین در توسعه‌‌ انرژی‌‌های تجدیدپذیر

18 اسفند 1397

فشار چین در توسعه‌‌ انرژی‌‌های تجدیدپذیر

چین بر فشار خود را در توسعه‌‌ی انرژی‌‌های تجدیدپذیر می‌‌افزاید، همچنان اهداف جدیدتری در مصرف انرژی پاک تعیین می‌‌کند و برای شرکت‌‌هایی که از تلاش برای رسیدن به این اهداف خودداری می‌‌کنند، سیاست‌‌های تنبیهی وضع می‌‌کند. ابتکارات اشاره‌‌شده در این گزارش، شامل اعمال تعرفه‌های زمانی استفاده، فروشندگان عمده و فناوری‌‌های مهمی نظیر بلاک‌چین هستند.