اختصاص سهمی از تبصره ۱۸ بودجه به عوارض و خرید برق تجدیدپذیرها

15 بهمن 1397

اختصاص سهمی از تبصره ۱۸ بودجه به عوارض و خرید برق تجدیدپذیرها

پیمان تقی پور در نشست تخصصی با موضوع نقش و پتانسیل انرژی‌های تجدید پذیر در توسعه مناطق محروم و روستایی کشور با بیان اینکه توسعه تجدیدپذیرها از تخلیه روستاهای مرزی جلوگیری به عمل می آورد گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین کشاورزی در مناطق کم آب و موجب التیام بخشی به بحران آبی موجود در کشور می‌شود.