یونیت‌های نمودارگیری برای مونیتورینگ دستگاه‌های حفاری تولید شد

15 بهمن 1397

یونیت‌های نمودارگیری برای مونیتورینگ دستگاه‌های حفاری تولید شد

از سوی یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه یونیت های نمودارگیری برای مونیتورینگ دستگاه های حفاری تولید شد.