۴۰ پیشنهاد سهمیه بندی و قیمت سوخت، رای نیاوردند

13 بهمن 1397

۴۰ پیشنهاد سهمیه بندی و قیمت سوخت، رای نیاوردند

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی از مخالفت اعضای کمیسیون متبوعش با افزایش قیمت و سهمیه بندی سوخت در سال آتی خبر داد.