بزرگترین شرکت توزیع برق و گاز آمریکا اعلام ورشکستگی کرد

13 بهمن 1397

بزرگترین شرکت توزیع برق و گاز آمریکا اعلام ورشکستگی کرد

شرکت PG&E، دارنده بزرگترین تاسیسات توزیع نیروی برق و گاز در آمریکا طی بیانیه‌ای امروز اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت در اظهارنامه خود به دادگاه ورشکستگی، دارایی‌های خود را ۷۱.۳۹ میلیارد دلار و بدهی‌های خود را ۵۱.۶۹ میلیارد دلار اعلام کرد