ایران رتبه نخست را در اختصاص یارانه به انرژی در جهان دارد.

22 دی 1397

ایران رتبه نخست را در اختصاص یارانه به انرژی در جهان دارد.

انرژی مهم‌ترین کالایی است که تفاوت قیمت داخلی و جهانی آن باعث می‌شود دولت سالانه رقم بسیار هنگفتی را به‌عنوان یارانه پیدا و پنهان برای تثبیت قیمت آن صرف کند؛ تا جایی که برآورد می‌شود در لایحه بودجه سال آینده، مجموع یارانه اختصاص یافته به حوزه انرژی به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.